Fördrag

fördrag

Böjningar av fördrag, Singular, Plural. neutrum, Obestämd, Bestämd, Obestämd, Bestämd. Nominativ, fördrag, fördraget, fördrag, fördragen. Genitiv, fördrags · fördragets · fördrags · fördragens. Fördragstexter ›. (på finska). De gällande fördragen samt texterna i ikraftträdandelagar och -förordningar. Databasen bygger på materialet som har publicerats i Finlands författningssamlings fördragsserie. fördrag. fördrag, konvention, traktat, gängse benämning på en internationell överenskommelse sluten mellan. (11 av 74 ord). Vill du få tillgång till hela artikeln? Skaffa e-connect.info eller Logga in. Källangivelse. Nationalencyklopedin, fördrag. e-connect.info (hämtad ). Skriv ut.

Fördrag - tar

Den höga representanten får, vid behov tillsammans med kommissionen, föreslå att såväl nationella resurser som unionens instrument används. Det ska tillsammans med Europeiska rådets ordförande och kommissionen förbereda och säkerställa uppföljningen av Europeiska rådets möten. In-nan detta slås fast ska rådet höra den berörda medlemsstaten och får i enlighet med samma förfarande framföra rekommendationer till denna stat. Unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik ska regelbundet höra Europaparlamentet om de viktigaste aspekterna och de grundläggande valmöjligheterna när det gäller den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken samt informera Europaparlamentet om hur dessa politikområden utvecklas. Detta fördrag ska ratificeras av de höga fördragsslutande parterna i enlighet med deras konstitutionella bestämmelser. Rådet ska anta ett beslut om de särskilda förfaranden som ska garantera snabb tillgång till anslag i unionens budget som är avsedda för brådskande finansiering av initiativ inom ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och särskilt för förberedande verksamhet inför uppdrag av den typ som avses i artiklarna fördrag

Fördrag Video

Vad har EU-domstolen gjort för mig?

0 reaktioner på ”Fördrag

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *